Blog

Czym jest system Umpelo i do czego można go wykorzystać?

19.12.2018 | System Umpelo

W tym artykule chcielibyśmy bardziej przybliżyć system Umpelo oraz przedstawić jego najważniejsze elementy i odpowiedzieć na pytanie
Czym jest system Umpelo i do czego można go wykorzystać?

A zatem Czym jest system Umpelo?

Umpelo to program dla firm, które zajmują się wynajmem krótkoterminowym apartamentów, domów i pokoi. Jest to system do obsługi rezerwacji i zarządzania ofertą noclegową dostępny za pośrednictwem internetu. Aby z niego korzystać wystarczy komputer podłączony do globalnej sieci wyposażony w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie stron internetowych.

Zatem jak mogę korzystać z systemu Umpelo, to proste wystarczy w przeglądarce internetowej wpisać adres naszej strony, czyli umpelo.com i zalogować się do swojego konta.

System dostępny jest o dowolnej porze z dowolnego miejsca na świecie, z możliwymi przerwami tzw. technicznymi. Jak każdy tego typu system, również i ten, potrzebuje od czasu do czasu przerwy abyśmy mogli wykonać aktualizację bądź przeprowadzić konserwację. Prosimy w takich chwilach o wyrozumiałość.

Do czego mogę wykorzystać system Umpelo?

Odpowiedź podzieliliśmy na 2 części, w pierwszej przedstawiamy listę możliwych obszarów usprawnienia działalności, którą w dalszej części rozwiniemy punkt po punkcie.

System Umpelo można zatem wykorzystać do:

  • Prowadzenia ewidencji rezerwacji w formie elektronicznej.
  • Rozliczania rezerwacji.
  • Generowania raportów przyjazdów i wyjazdów
  • Tworzenia grafika rezerwacji w formie kalendarza
  • Prowadzenia korespondencji z klientami.

Prowadzenie ewidencji rezerwacji w formie elektronicznej

Jak wspomnieliśmy wyżej, Umpelo to system dostępny w internecie, a więc wszystkie wprowadzone do niego dane przechowywane są w formie elektronicznej.

Co daje nam taka forma przechowywania informacji?

Po pierwsze wprowadzone do systemu dane zabezpieczane są przed ich utratą poprzez systematyczne wykonywanie kopii zapasowych. Po drugie dzięki takiej formie przechowywania danych, możliwe jest wyszukiwanie danych i generowanie różnego rodzaju zestawień i raportów, co może być niezwykle pomocne podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych, m. in. skracając czas potrzebny na dostęp do danych bądź przygotowanie odpowiedniego zestawienia.

Dodatkowo raz wprowadzone do systemu dane o rezerwacji wykorzystywane są w wielu miejscach, począwszy od zestawienia rezerwacji poprzez kalendarz tzw. grafik a skończywszy na systemie raportów.

Rozliczanie rezerwacji

Powyżej przedstawiliśmy zalety przechowywania danych o rezerwacji w formie elektronicznej, czyli prowadzenia ewidencji rezerwacji, a kolejną jest możliwość ich rozliczania. Program Umpelo umożliwia prowadzenie rozliczenia rezerwacji oraz jej zadatku w formie ewidencji kwoty, daty oraz metody rozliczenia.

Dodatkowo dla każdej rezerwacji możliwe jest także wykorzystywanie statusu rezerwacji do jeszcze bardziej szczegółowej ewidencji rezerwacji. W ramach rezerwacji możliwe jest ustawienie i zmiana statusu aż w czterech kryteriach (utworzenia, potwierdzenia, zatwierdzenia i zakończenia). Każdy z tych etapów możliwy jest do wykorzystania w wyszukiwarce rezerwacji.

Generowanie raportu przyjazdów i wyjazdów

Generowanie raportów bazuje na wprowadzonych do systemu rezerwacjach. Wykorzystuje się ich daty przyjazdu i wyjazdu do tworzenia zestawień zawierających najważniejsze informacji o rezerwacji i które mogą być pomocne podczas obsługi gości np. w dniu zakwaterowania. Raporty generowane są w formie tabelarycznej w kilku wariantach czasowych.

Tworzenie grafika rezerwacji w formie kalendarza

Grafik tworzony jest automatycznie na podstawie wprowadzonych do systemu rezerwacji i prezentuje rezerwacje w układzie kalendarza zawierającego ich daty obowiązywania. Kalendarz możemy przeglądać zbiorczo w układzie 30 dniowym oraz indywidualnie dla każdego obiektu w układzie 12 miesięcznym.

Prowadzenie korespondencji z klientami

Ten obszar powiązany jest bezpośrednio z rezerwacją, a więc musi takowa istnieć w systemie. Czyli uaktywnia się on dopiero po wprowadzeniu do systemu danych o rezerwacji. Z poziomu szczegółów rezerwacji możliwe jest wysłanie do klienta wiadomości e-mail i prowadzenie z nim konwersacji za pomocą systemu Umpelo. Dzięki temu wszystkie wiadomości wysłane i odebrane grupowane są w tzw. wątek. To może być pomocne w sytuacji kiedy obsługą rezerwacji mogą zajmować się np. 2 osoby. Każda z nich będzie widziała wszystkie, zarówno wysłane jak i odebrane wiadomości w jednym miejscu. Dodatkowo wiadomości powiązane są z rezerwację więc nie trzeba przeglądać skrzynki pocztowej pod kątem danej rezerwacji, a wystarczy wybrać w systemie Umpelo rezerwację żeby zobaczyć wiadomości z nią powiązane.

Jeżeli nie masz konta w naszym systemie, możesz za darmo i bez żadnych zobowiązań przetestować system i sprawdzić czy będzie on odpowiedni dla profilu Twojej działalności. Po założeniu konta otrzymasz bezpłatny okres testowy (jego długość jest określona w cenniku), w czasie którego zapoznasz się z programem i spokojnie podejmiesz decyzję o dalszym korzystaniu z systemu. W okresie testowym program jest w pełni funkcjonalny.

Załóż konto