Centrum pomocy

Ceny dla obiektu


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Cenniki.

Przy wybranym cenniku w kolumnie Obiekty, przy nazwie obiektu wybieramy Ceny.

Ceny wprowadzamy w zależności od rodzaju i wariantu cennika. Zasada stosowania cenników i wyliczania ceny rezerwacji jest opisana w artykule Opis modułu cenniki.

Dla cennika nr 1 (od osoby, cena zmienna), wprowadzamy ceny i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Ilość osób ustalana jest wg liczby zdefiniowanej w ustawieniach obiektu.

Dla cennika nr 2 (od osoby, cena stała), wprowadzamy cenę i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Cena będzie obowiązywała na tym samym poziomie dla każdej osoby.

Dla cennika nr 3 (za obiekt, cena zmienna), wprowadzamy ceny i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Ceny są wprowadzane dla każdego dnia z kalendarza.

Nad kalendarzem jest funkcja do globalnego zarządzania cenami w kalendarzu, można w polu Cena wpisać kwotę i uzupełnić wszystkie puste dni (przycisk Uzupełnij puste ceny) lub zmienić cenę dla wszystkich dni (przycisk Zmień wszystkie ceny). Ta funkcja nie zapisuje cen tylko wypełnia formularz, który następnie należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Dla cennika nr 4 (za obiekt, cena stała), wprowadzamy cenę i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Cena będzie obowiązywała za wszystkie osoby.

Dla cennika nr 5 (za pobyt), wprowadzamy cenę i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Cena będzie obowiązywała za cały pobyt.