Centrum pomocy

Dodanie cennika


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Cenniki, a następnie przycisk Dodaj cennik.

W systemie jest 5 predefiniowanych cenników, zasady ich stosowania zostały objaśnione w kolumnie Opis. Aby dodać cennik zaznaczamy przynajmniej jeden i potwierdzamy przyciskiem Dodaj zaznaczone cenniki.