Centrum pomocy

Dodanie klienta


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Klienci, a następnie przycisk Dodaj klienta.

Wypełniamy minimalnie nazwę klienta (może się składać z imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy), język obsługi i kraj.
Potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Wysyłanie do klienta wiadomości e-mail wymaga pola E-mail.

Wystawienie faktury wymaga pola Adres, Kod pocztowy i Miasto.