Centrum pomocy

Dodanie klienta


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Klienci, a następnie przycisk Dodaj klienta.

Wypełniamy minimalnie pola (płeć, imię, nazwisko, język obsługi, e-mail, telefon i kraj) i potwierdzamy przyciskiem Zapisz.