Centrum pomocy

Dodanie nowego obiektu


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Obiekty, a następnie przycisk Dodaj obiekt.

Wypełniamy co najmniej pola (rodzaj, nazwa, status, liczba osób) i potwierdzamy przyciskiem Zapisz.