Centrum pomocy

Dodanie nowej rezerwacji


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Rezerwacje, a następnie przycisk Dodaj rezerwację.

W pierwszym kroku jest nam potrzebny Klient. Możemy skorzystać z wyszukiwarki lub wybrać przycisk Dodaj klienta. Po zapisaniu nowego klienta lub skorzystaniu z wyszukiwarki wybieramy odnośnik Rozpocznij rezerwację znajdujący się obok nazwy klienta.

Uwagi!
Dodanie nowego klienta zostało opisane w artykule Dodanie nowego klienta.

W kolejnym kroku wypełniamy minimalnie pola (nr lub kod rezerwacji, język obsługi, obiekt, cennik, waluta, liczba osób, przyjazd i wyjazd) i wybieramy przycisk Dalej. W tym momencie nie zostanie jeszcze utworzona rezerwacja tylko przejdziemy do części związanej z cenami.

W następnym kroku podajemy ceny i wybieramy przycisk Podsumowanie. To również nie utworzy rezerwacji tylko wyświetli podsumowanie wszystkich dotychczas podanych informacji.

Po wprowadzeniu cen i przejściu do podsumowania, sprawdzamy czy wszystkie podane dane się zgadzają i wybieramy przycisk Zatwierdź.

Od momentu zatwierdzenia rezerwacji jest ona dostępna w systemie i będzie uwzględniana w zakładkach Rezerwacje, Kalendarz i Raporty.