Centrum pomocy

Dodanie nowego użytkownika


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Użytkownicy, a następnie przycisk Dodaj użytkownika.

Wypełniamy co najmniej pola (nazwa użytkownika, płeć, imię, nazwisko, e-mail nr 1) i potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Po zapisaniu formularza zostanie wysłany do użytkownika mail aktywacyjny na adres podany w polu E-mail 1. Użytkownik powinien odebrać wiadomość i postępować zgodnie ze wskazówkami z wiadomości, czyli uruchomić przyciskiem odnośnik do aktywacji konta podczas której ustawi swoje hasło logowania do systemu.