Centrum pomocy

Edycja faktury


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Faktury, a następnie numer faktury znajdujący się w kolumnie Numer.

Wypełniamy minimalnie pola (numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży, waluta sposób płatności, termin płatności, nazwa pozycji, ilość, jednostka miary, cena netto i VAT) i przechodzimy do podsumowania faktury przyciskiem Dalej.

W podsumowaniu zostanie przeliczona faktura wraz z podsumowaniem stawek VAT, poprawienie faktury nastąpi po wybraniu przycisku Zapisz.