Centrum pomocy

Kalendarz zbiorczy (aktualny)


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Kalendarz, domyślnie uruchamiany jest Kalendarz zbiorczy w wariancie aktualnym, który rozpoczyna się od aktualnego dnia i pokazuje kolejne 30 dni.

Dni w kalendarzu zmieniamy przyciskami znajdującymi się nad kalendarzem.