Centrum pomocy

Kalendarz zbiorczy (miesięczny)


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Kalendarz, a następnie przycisk Pokaż miesiącami.

Miesiące w kalendarzu zmieniamy przyciskami znajdującymi się nad kalendarzem.