Centrum pomocy

Mam już konto i co dalej?

Zakładanie konta w systemie odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie - umpelo.com.

Po utworzeniu konta pierwszym krokiem jaki należy wykonać przed zalogowaniem się do systemu jest odebranie wiadomości aktywacyjnej wysłanej na mail podany podczas rejestracji i postępowanie zgodnie z podanymi wskazówkami, co oznacza nic innego jak kliknięcie w przycisk aktywacyjny umieszczony w wiadomości.

Jeżeli ten krok mamy już za sobą możemy zalogować się do systemu danymi ustalonymi podczas rejestracji konta (login i hasło). Odnośnik logowania dostępny jest na głównej stronie systemu - umpelo.com.

System posiada następujące zakładki (tzw. menu systemowe):

 • Umpelo - zawiera dane konta i dane zalogowanego użytkownika, oraz odnośnik do wylogowania z systemu. Wybierając pozycję Moje dane można dokonać zmiany hasła logowania do systemu.
 • Użytkownicy - zarządzanie użytkownikami systemowymi.
 • Obiekty - zarządzanie obiektami tj. pokój, apartament, dom.
 • Cenniki - zarządzanie cennikami i cenami.
 • Klienci - zarządzanie klientami.
 • Rezerwacje - zarządzanie rezerwacjami.
 • Kalendarz - wyświetla grafik z rezerwacjami.
 • Raporty - generowanie zbiorczych raportów z podziałem na przyjazdy i wyjazdy.
 • Faktury - wystawianie dokumentów.

Po zalogowaniu system jest gotowy do pracy jednak żeby móc w pełni korzystać ze wszystkich zakładek potrzebne są do tego celu dane wprowadzone przez użytkownika.

Głównymi danymi dla systemu są rezerwacje, które są wykorzystywane przez zakładki Rezerwacje, Kalendarz i Raporty, a do ich utworzenia wymagany jest:

 • Obiekt (tzn. pokój, apartament lub dom),
 • Cennik (na jego podstawie jest wykonywane obliczenie kwoty rezerwacji),
 • Klient

Dodanie obiektu

Potrzebujemy zatem przynajmniej jeden obiekt. W zakładce Obiekty znajduje się odnośnik do formularza dodawania nowego obiektu. Minimalnie musimy uzupełnić pola (rodzaj, nazwa, status, liczbę osób) i wybrać przycisk Zapisz.

Dodanie cennika

Potrzebujemy także przynajmniej jeden cennik. W zakładce Cenniki znajduje się odnośnik do formularza dodawania cennika. Dostępnych jest 5 predefiniowanych cenników, można dodać wszystkie lub tylko wybrane. W kolumnie Opis jest objaśniona zasada stosowania danego cennika. Aby dodać cennik zaznaczamy przynajmniej jeden i potwierdzamy przyciskiem Dodaj zaznaczone cenniki.

Dodanie klienta

Jeżeli mamy już w systemie obiekt i cennik, możemy przejść do założenia rezerwacji. Utworzenie rezerwacji rozpoczynamy od wprowadzenia lub wyszukania klienta, obie funkcje dostępne są w zakładce Klienci.

Dla nowego klienta wybieramy przycisk Dodaj klienta. Minimalnie musimy uzupełnić pola (płeć, imię, nazwisko, język obsługi, e-mail, telefon i kraj) i wybrać przycisk Zapisz.

Po zapisaniu klienta w komunikacie podsumowującym będzie odnośnik Rozpocznij rezerwację.

Natomiast jeżeli korzystamy z wyszukiwarki klientów, w wyniku pojawi się wybrany klient, przy którym będzie znajdował się odnośnik Rozpocznij rezerwację.

Utworzenie rezerwacji

Po wybraniu Rozpocznij rezerwację należy uzupełnić przynajmniej wymagane pola (tj. nr lub kod rezerwacji, język obsługi, obiekt, cennik, waluta, liczba osób, data przyjazdu i data wyjazdu) i wybrać przycisk Dalej.

W kolejnym kroku wprowadzamy ceny i wybieramy przycisk Podsumowanie.

W tym kroku następuje podsumowanie rezerwacji i jeżeli wszystkie dane się zgadzają wybieramy przycisk Zatwierdź.

Od momentu zatwierdzenia rezerwacji jest ona dostępna w systemie i będzie uwzględniana w zakładkach Rezerwacje, Kalendarz i Raporty.