Centrum pomocy

Menu systemowe

Po zalogowaniu do systemu główne menu dostępne jest w górnej części strony i zawiera zastępujące elementy:

  • Umpelo - zawiera dane konta i dane zalogowanego użytkownika, oraz odnośnik do wylogowania z systemu. Wybierając pozycję Moje dane można dokonać zmiany hasła logowania do systemu.
  • Użytkownicy - zarządzanie użytkownikami systemowymi.
  • Obiekty - zarządzanie obiektami tj. pokój, apartament, dom.
  • Cenniki - zarządzanie cennikami i cenami.
  • Klienci - zarządzanie klientami.
  • Rezerwacje - zarządzanie rezerwacjami.
  • Kalendarz - wyświetla grafik z rezerwacjami.
  • Raporty - generowanie zbiorczych raportów z podziałem na przyjazdy i wyjazdy.
  • Faktury - wystawianie dokumentów.