Centrum pomocy

Opis modułu cenniki

Moduł Cenniki przeznaczony jest do zarządzania cennikami i cenami dla obiektów. Cenniki potrzebne są do zakładania rezerwacji, na ich podstawie jest wyliczana kwota rezerwacji. Cenniki można powiązać z obiektami i na tej podstawie wprowadzać ceny, które będą uwzględniane w procesie rezerwacji.

Dostęp do cenników znajduje się w menu systemowym pod pozycją Cenniki.

System posiadam 5 predefiniowanych cenników, które określają sposób wyliczania kwoty rezerwacji i są to:

  • Cennik nr 1 (od osoby, cena zmienna)
  • Cennik nr 2 (od osoby, cena stała)
  • Cennik nr 3 (za obiekt, cena zmienna)
  • Cennik nr 4 (za obiekt, cena stała)
  • Cennik nr 5 (za pobyt)
Nazwa Rodzaj Wariant ceny Opis
Cennik nr 1 Cena od osoby Zmienny Cena ustalana jest dla każdej osoby oddzielnie i naliczana jest za każdą dobę pobytu.
Np. obiekt ma ustawioną liczbę osób 3, to w cenniku będą 3 ceny.
Wyliczenie to: "liczba dni pobytu" x "cena od osoby 1" + "liczba dni pobytu" x "cena od osoby 2" + "liczba dni pobytu" x "cena od osoby 3"
Cennik nr 2 Cena od osoby Stały Cena ustalana jest dla wszystkich osób na tym samym poziomie i naliczana jest za każdą dobę pobytu. W cenniku będzie 1 cena i obowiązywała dla każdej osoby.
Wyliczenie to: "liczba dni pobytu" x "liczba osób" x "cena od osoby"
Cennik nr 3 Cena za obiekt Zmienny Cena ustalana jest na każdy dzień pobytu bez uwzględniania liczby osób i naliczana jest za każdą dobę pobytu. W cenniku będzie to cena dla każdego dnia z kalendarza.
Np. przyjazd 1 stycznia, wyjazd 3 stycznia (pobyt to 2 doby).
Wyliczenie to: "cena 1 stycznia" + "cena 2 stycznia"
Cennik nr 4 Cena za obiekt Stały Cena ustalana jest dla wszystkich dni na tym samym poziomie i naliczana jest za każdą dobę pobytu. W cenniku będzie 1 cena i obowiązywała dla każdego dnia.
Wyliczenie to: "liczba dni pobytu" x "cena za obiekt"
Cennik nr 5 Cena za pobyt Stały Cena ustalana jest kwotowo za cały pobyt, bez względu na jego długość i liczbę osób. W cenniku będzie to 1 cena.
Wyliczenie to: "1" x "cena za cały pobyt"