Centrum pomocy

Opis modułu faktury

Moduł Faktury przeznaczony jest do wystawianie dokumentów VAT.

Faktury wystawiane są na odbiorców wprowadzonych do bazy klientów, możliwe jest powiązanie dokumentu z rezerwacją oraz wygenerowanie pliku faktury w formacie PDF.

Moduł posiada także wyszukiwarkę wystawionych faktur z możliwością wyszukiwania wg numeru, imienia, nazwiska, nazwy firmy, daty utworzenia/wystawienia/sprzedaży, terminu płatności, kwoty netto, kwoty brutto.

Dostęp do faktur znajduje się w menu systemowym pod pozycją Faktury.