Centrum pomocy

Opis modułu klienci

Moduł Klienci przeznaczony jest do zarządzania klientami, dla których zakładane są rezerwacje lub wystawiany jest dokument.

Dostęp do klientów znajduje się w menu systemowym pod pozycją Klienci.