Centrum pomocy

Opis modułu korespondencja z klientem

Moduł Korespondencja z klientem powiązany jest z rezerwacjami i dostępny w szczegółach utworzonej rezerwacji.

Umożliwia on prowadzenie korespondencji z klientem związanej z jego rezerwacją. W skład tego elementu wchodzą 4 gotowe wiadomości, które można wysłać na adres e-mail klienta i są to:

  1. Przyjęcie rezerwacji - to wiadomość informująca o przyjęciu rezerwacji i zawiera najważniejsze dane rezerwacji i ewentualnie kwotę wymaganego zadatku wraz z danymi do przelewu.
  2. Otrzymanie zadatku - to krótka wiadomości informująca o otrzymaniu zadatku wraz z jego kwotą.
  3. Skierowanie-Voucher - to wiadomość zawierająca dane rezerwacji, dane osoby rezerwującej, dane obiektu, rozliczenie i ewentualne uwagi, a więc informacje potrzebne w dniu zakwaterowania.
  4. Wiadomość ogólna - to wiadomość, której treść jest każdorazowo wpisywana przed jej wysłaniem.

W każdej wiadomości klient otrzymuje dostęp do panelu korespondencji rezerwacji, w którym z kolei może wysłać swoją wiadomość. Dzięki temu wszystkie wiadomości wysłane i odebrane są grupowane w tzw. wątek, który podczas przeglądania wyświetla całą korespondencję dotyczącą danej rezerwacji.