Centrum pomocy

Opis modułu raporty

Moduł Raporty przeznaczony jest do zbiorczego generowania zestawienia przyjazdów i wyjazdów dla wszystkich obiektów.

Raporty generowane są w kilku wariantach okresowych oraz możliwe jest wygenerowanie raportu zbiorczego, czyli obejmującego wszystkie obiekty oraz raportu dla indywidualnego obiektu.

Zadaniem raportów jest agregowanie podstawowych danych o rezerwacjach, które mają być pomocne w obszarach związanych z bezpośrednią obsługą gości. Raporty generowane są w formie tabelarycznej z możliwością ich wydrukowania.

Dostęp do raportów znajduje się w menu systemowym pod pozycją Raporty.