Centrum pomocy

Opis modułu rezerwacje

Moduł Rezerwacje przeznaczony jest do zarządzania rezerwacjami, które są wykorzystywane w kalendarzu i systemie raportów.

Dostęp do rezerwacji znajduje się w menu systemowym pod pozycją Rezerwacje.