Centrum pomocy

Moduł użytkownicy

Moduł Użytkownicy służy do zarządzania użytkownikami systemowymi, którzy mogą logować się do systemu i wykonywać w nim czynności związane z odczytem i zapisem danych.

W systemie występują 2 poziomy użytkowników

  • Główny - zakładany jest podczas rejestracji konta w systemie,
  • Dodatkowy - to każdy kolejny użytkownik.

Wszyscy użytkownicy mogą zarządzać obiektami, cenami i rezerwacjami oraz mają dostęp do kalendarza i systemu raportów. Natomiast dostęp do modułu Użytkownicy ma tylko użytkownik główny.

Dostęp do użytkowników systemowych znajduje się w menu systemowym pod pozycją Użytkownicy.