Centrum pomocy

Powiązanie obiektu z cennikiem


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Cenniki.

Pod nazwą cennika znajduje się lista obiektów możliwych do powiązania z cennikiem. Wybieramy obiekt i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

Obiekt może być powiązany z kilkoma cennikami, dzięki temu można zdefiniować ceny w różnych wariantach wyliczeniowych.