Centrum pomocy

Raport - przyjazdy


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Raporty.

Raport generujemy przyciskami 7, 14 i 30. Oznaczają one liczbę dni liczoną od aktualnego dnia do przodu.

Raport można wygenerować zbiorczo dla wszystkich obiektów lub dla wybranego obiektu.