Centrum pomocy

Włączenie korespondencji z klientemWybieramy z menu systemowego zakładkę Rezerwacje, a następnie odnośnik dostępny w kolumnie Nr sys. lub Nr rezerwacji i przechodzimy do wybranej rezerwacji.


Panel korespondencji dostępny jest wybierając przycisk Korespondencja. Jeżeli przycisk jest nieaktywny należy sprawdzić i uzupełnić następujące dane:

  • Adres e-mail klienta
  • Dane firmowe i konto bankowe w ustawieniach konta
  • Włączona korespondencja z klientami w ustawieniach obiektu


Adres e-mail klienta

Adres e-mail klienta powinien zostać zdefiniowany przed założeniem rezerwacji podczas wprowadzania klienta.


Dane firmowe i konto bankowe

Dane firmowe i konto bankowe uzupełniamy w ustawieniach konta dostępnych w menu pod pozycją Umpelo i dalej Moje konto.
W szczegółach konta wybieramy przycisk Zmiana danych.


Przechodzimy do formularza z danymi firmowymi i wypełniamy minimalnie pola (Nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto i kraj).
Jeżeli dane firmowe są identyczne jak dane bilingowe to do wypełnienia formularza można użyć odnośnik wypełnij danymi bilingowymi.


Przechodzimy do formularza z danymi konta bankowego i wypełniamy wszystkie jego pola (Nazwa banku, początek kodu IBAN np. PL, numer rachunku bankowego, kod SWIFT).
Po wypełnieniu danych firmowych i konta bankowego wybieramy przycisk Zapisz.


Obiekt - włączenie korespondencji

Włączenie korespondencji z klientami dla obiektu dostępne jest w menu pod pozycją Obiekty i wybraniu z listy właściwego obiektu.
Wypełniamy minimalnie pola (korespondencja z klientem, zameldowanie, wymeldowanie, adres, kod pocztowy, miasto i kraj) i potwierdzamy przyciskiem Zapisz.


Wracamy do szczegółów rezerwacji i po uzupełnieniu wymaganych danych przycisk Korespondencja jest już aktywny więc możemy przejść do panelu korespondencji.


W panelu korespondencji dostępne są wiadomości możliwe do wysłania oraz pokazywana jest treść wysłanych i otrzymanych wiadomości.