Centrum pomocy

Wystawianie faktury


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Faktury, a następnie przycisk Wystaw fakturę lub można przejść bezpośrednio do modułu Klienci.

Wystawienie faktury rozpoczyna się odnośnikiem FA, znajdującym się w kolumnie Operacje.

Wypełniamy minimalnie pola (rodzaj dokumentu, numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży, waluta, sposób płatności, termin płatności, nazwa pozycji, ilość, jednostka miary, cena netto i VAT) i przechodzimy do podsumowania faktury przyciskiem Dalej.

W kolejnym kroku zostanie przeliczona faktura wraz z podsumowaniem stawek VAT, wystawienie faktury nastąpi po wybraniu przycisku Zapisz.