Centrum pomocy

Wystawianie faktury Pro-Forma


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Faktury, a następnie przycisk Wystaw fakturę lub można przejść bezpośrednio do modułu Klienci.


Przed wystawieniem faktury należy wprowadzić klienta do bazy, co zostało opisane w artykule Dodanie klienta.
Jeżeli klient został już wcześniej dodany do bazy, należy go wyszukać. Jest to pole obok przycisku Dodaj klienta .
Wystawienie faktury rozpoczyna się odnośnikiem FA, znajdującym się w kolumnie Operacje. Wybieramy odnośnik klienta, dla którego ma zostać wystawiona faktura.


Wybieramy rodzaj dokumentu i zaznaczamy opcję dokumentu Pro-Forma.
Pozostałe pola wypełniamy jak dla typowej faktury, czyli minimalnie (numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży, waluta, sposób płatności, termin płatności) oraz pozycje dokumentu (nazwa pozycji, ilość, jednostka miary, cena netto i VAT) i przechodzimy do podsumowania faktury przyciskiem Dalej.


Zostanie dokonane podsumowanie dokumentu, a wystawienie faktury nastąpi po wybraniu przycisku Zapisz.