Centrum pomocy

Wystawianie faktury z opcją kopiowania


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Faktury, a następnie przycisk Wystaw fakturę lub można przejść bezpośrednio do modułu Klienci.


Możemy dodać nowego klienta lub wyszukać w bazie klientów.
Po zapisaniu nowego klienta, wybieramy odnośnik Wystaw fakturę.
W przypadku skorzystania z wyszukiwarki, wystawienie faktury rozpoczyna się odnośnikiem FA, znajdującym się w kolumnie Operacje.


Po prawej stronie klikamy w odnośnik z numerem faktury, wg której ma zostać wypełniony formularz.
W ten sposób wypełniane są pola formularza bez zmiany danych klienta.
Zmieniamy numer dokumentu oraz ewentualne inne pola i przechodzimy do podsumowania przyciskiem Dalej.


W podsumowaniu zostanie przeliczona faktura wraz z podsumowaniem stawek VAT, wystawienie faktury nastąpi po wybraniu przycisku Zapisz.