Centrum pomocy

Wysyłanie korespondencjiWybieramy z menu systemowego zakładkę Rezerwacje, a następnie odnośnik dostępny w kolumnie Nr sys. lub Nr rezerwacji i przechodzimy do wybranej rezerwacji.


W szczegółach rezerwacji wybieramy przycisk Korespondencja.


Wybieramy wiadomość jaka ma zostać wysłana naciskając odpowiedni przycisk. Naciśnięcie nie wysyła jeszcze wiadomości tylko otwiera formularz z treścią wiadomości.
Jeżeli przycisk wiadomości jest nieaktywny, po najechaniu kursorem pojawi się podpowiedź z opisem możliwej przyczyny.

Panel korespondencji zawiera 4 formularze wiadomości:

  1. Przyjęcie rezerwacji - to wiadomość informująca o przyjęciu rezerwacji i zawiera najważniejsze dane rezerwacji i ewentualnie kwotę wymaganego zadatku wraz z danymi do przelewu.
  2. Otrzymanie zadatku - to krótka wiadomości informująca o otrzymaniu zadatku wraz z jego kwotą.
  3. Skierowanie-Voucher - to wiadomość zawierająca dane rezerwacji, dane osoby rezerwującej, dane obiektu, rozliczenie i ewentualne uwagi, a więc informacje potrzebne w dniu zakwaterowania.
  4. Wiadomość ogólna - to wiadomość, której treść jest każdorazowo wpisywana przed jej wysłaniem.


Jeżeli chcemy do klienta wysłać wiadomość potwierdzającą rezerwację wybieramy przycisk Przyjęcie rezerwacji.
Otworzy się formularz zawierający adresata wiadomości, temat wiadomości oraz treść wiadomości.
Wysłanie wiadomości potwierdzamy przyciskiem Wyślij.


Treść wysłanych i otrzymanych wiadomości pokazywana jest w historii korespondencji.