Centrum pomocy

Zarządzanie rezerwacją


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Rezerwacje, a następnie odnośnik dostępny w kolumnie Nr sys. lub Nr rezerwacji.

W szczegółach jest dostępne podsumowanie danych z rezerwacji, a także jest to miejsce w którym można:

  • Wydrukować specyfikację do rezerwacji
  • Zmieniać status rezerwacji
  • Rozliczyć zadatek oraz rezerwację
  • Dodać lub zmienić opcję Zadatek
  • Dodać lub zmienić opcję Faktura
  • Dodać lub zmienić opcję Karta meldunkowa
  • Prowadzić korespondencję z klientem