Centrum pomocy

Zmiana danych klienta


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Klienci.

Wyszukujemy klienta wpisując min. 3 znaki i wybierając przycisk Wyszukaj, a następnie wybieramy nazwę klienta w kolumnie Nazwa.

Wypełniamy minimalnie pola (płeć, imię, nazwisko, język obsługi, e-mail, telefon i kraj) i potwierdzamy przyciskiem Zapisz.