Centrum pomocy

Zmiana danych klienta


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Klienci.

Wyszukujemy klienta wpisując min. 3 znaki i wybierając przycisk Wyszukaj, a następnie wybieramy nazwę klienta w kolumnie Nazwa.

Wypełniamy minimalnie nazwę klienta (może się składać z imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy), język obsługi i kraj.
Potwierdzamy przyciskiem Zapisz.