Centrum pomocy

Zmiana danych obiektu


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Obiekty, a następnie jego nazwę w kolumnie Nazwa.

Podczas edycji obiektu należy wypełnić co najmniej pola (rodzaj, nazwa, status i liczba osób) i potwierdzić przyciskiem Zapisz.