Centrum pomocy

Zmiana danych użytkownika


Wybieramy z menu systemowego zakładkę Użytkownicy, a następnie jego nazwę w kolumnie Imię i nazwisko.

Podczas edycji użytkownika należy wypełnić co najmniej pola (płeć, imię, nazwisko, e-mail nr 1) i potwierdzić przyciskiem Zapisz.